Shkëmbimet tregtare me vendet e BE-së zënë 60,0 %, të gjithë tregtisë së jashtme ku partneri kryesor si[pas të dhënave të INSTAT është pikërisht vendi fqinj Italia me 30%.

Sipas informacionit të publikuar ka pasur një rritje të importeve dhe eksporteve me Italinë gjatë 10 mujorit të këtij viti në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar përkatësisht me 24 miliardë lekë dhe 34 miliardë lekë.

Më së shumti vendi ynë ka importuar dhe eksportuar gjithashtu ‘tekstile dhe këpucë’, ‘materiale ndërtimi dhe metale’ si dhe ‘makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi’.

Radari.al