Komisioni i Shërbimeve Financiare të Koresë së Jugut (FSC) ka nxjerrë një raport që përshkruan përkufizimin e tij të ri të kriptomonedhave, së bashku me procedurat e propozuara për emetuesit e tokenave dhe ndëshkimet për mospërputhje.

Rregullat e diskutuara mund të imponojnë rregulla të vështira për individët ose platformat që krijojnë NFT jo-artistike të destinuara për tregti, si dhe projekte të decentralizuara financiare ndër të tjera.

Raporti i 23 nëntorit nga FSC detajon pikat që propozoi në Aktin për Mbrojtjen e Përdoruesve të kriptomonedhave që i është dërguar Asamblesë Kombëtare për shqyrtim.

Ai përcakton rregulla për emetuesit e tokenave që dëshirojnë t’i tregtojnë tokenat e tyre në bursat koreane dhe sugjeron ndëshkime për ata që FSC ka konsideruar se po bëjnë “fitim të panevojshëm nëpërmjet manipulimit të tregut ose tregtimit me informacione të pazbuluara”.

Raporti fillimisht adreson bizneset që lëshojnë token, të cilët përfshijnë operatorë ICO, Organizata Autonome të Decentralizuara (DAO) dhe shërbime të prodhimit të tokenave të pandryshueshme (NFT) (dhe potencialisht të tjera.)

FSC do t’u kërkonte këtyre subjekteve të paraqesin një letër të bardhë, të marrin një vlerësim të favorshëm nga një shërbim vlerësimi i njohur, të marrin një rishikim ligjor të projektit dhe të zbulojnë raporte të rregullta biznesi për përdoruesit.

Më parë, FSC nuk i kishte njohur NFT-të si aktive për t’u rregulluar, por ky vendim ndryshoi në fillim të kësaj jave. Ai gjithashtu i konsideron argumentet e privatësisë, si Monero (XMR) dhe monedhat e qëndrueshme si Tether (USDT) si kriptovaluta, ndërsa monedhat dixhitale të bankës qendrore (CBDC) nuk janë.

Mosrespektimi i rregullave do të dënohej me të paktën 5 vjet burg plus tre deri në pesëfishin e shumës së “fitimit të padrejtë” të bërë. Fitim i padrejtë do të konsiderohej çdo fitim i realizuar kur bizneset ishin në mospërputhje me ligjin. Këto dënime i bëjnë jehonë atyre nga Ligji ekzistues i Tregut të Kapitalit.

Propozimet e reja janë në përgjigje të asaj që FSC ka vlerësuar si mangësi në aftësinë e Aktit të Raportimit Special për të mbrojtur plotësisht investitorët. Akti është legjislacioni që çoi në mbylljen e shumicës së shkëmbimeve të kriptove të vendit për shkak të kërkesave strikte për të mbetur në funksion.

Radari.al