Të gjithë fëmijët futen në krevatin e prindërve pas një ëndrre të keqe apo pas një zhurme të frikshme. Ky cikël përsëritet me çdo brez. Disa studime sugjerojnë që prindërit që i lënë fëmijët të flenë në shtrat me ta, në të vërtetë mund të bëjnë më shumë dëm sesa mirë, duke shkaktuar ndikim negativ si për prindin ashtu edhe për fëmijën. Zbuloni arsyet më poshtë:

Të flesh me prindërit mund të jetë diçka e dëmshme për fëmijët

Një studim nga Universidade Federal de Pelotas donte të shihte se çfarë efekti mund të kishte fjetja me prindërit në shëndetin mendor të një fëmije. Duke parë 3,583 fëmijë në Brazil, studiuesit përfundimisht i ndanë ata në 4 grupe:

a. Ata që nuk e ndanin krevatin (44.4%),

b. Vetëm kur fëmijët ishin shumë të vegjël (36.2%),

c. Ata që kishin filluar ta bënin vonë (12.0%),

ç. Ndarje e qëndrueshme e krevatit (7.4%).

Duke marrë parasysh që disa fëmijë ndajnë një dhomë me prindërit e tyre për arsye socio-ekonomike ose për besime kulturore, studimi zbuloi që fjetja me prindërit ishte një praktikë e zakonshme në mesin e fëmijëve të përfshirë në studim.

Sidoqoftë, studiuesit arritën në përfundimin se kjo mund të dëmtojë shëndetin mendor të një fëmije. Duke studiuar fëmijët që nga lindja, “ndarësit e vazhdueshëm të shtratit” u zbuluan se kishin më shumë shanse për të zhvilluar një çrregullim psikiatrik dhe për të brendësuar problemet e tyre në krahasim me 3 grupet e tjera të fëmijëve.

Duke parë 4 grupet, shanset për të zhvilluar një çrregullim psikiatrik në të vërtetë u zvogëluan tek fëmijët që filluan të shmangnin ndarjen e krevatit me prindërit.  

Fëmijët që flenë me prindërit mund të dëmtohen fizikisht. Gjatë gjumit, prindërit rrezikojnë t’i zënë fëmijët poshtë dhe dysheku i tyre i butë është i papërshtatshëm, sepse fëmijët kanë nevojë për një të fortë.

Në një studim tjetër nga Universiteti i Shkollës së Mjekësisë të Maryland dhe Shkollës së Infermierisë, studiuesit hodhën një vështrim tek 277 nëna me të ardhura të ulëta dhe fëmijët e tyre, në Baltimore.

Nënat që ndanin shtratin me fëmijët humbën një orë gjumë dhe raportuan stress, depression dhe ankth. Nënat që flinin veç nuk humbën gjumin dhe nuk hasën në simptoma depresioni.

Studimi gjithashtu pohoi se duke i lënë fëmijët të flenë në mënyrë të pavarur i ndihmoni të mësojnë të qetësohen vetë dhe të zhvillojnë modele të shëndetshme të gjumit.

Radari.al