Njerëzit mund të harrojnë atë që keni bërë ose atë që u keni thënë, por ata gjithmonë do të kujtojnë se si i keni bërë të ndihen. Në një marrëdhënie jete, komunikimi i hapur, i sinqertë dhe efektiv është thelbësor. Është themeli mbi të cilin zhvillohet dhe lulëzon e gjithë marrëdhënia. Ndërsa lidhja e dashurisë lind spontanisht, cilësia në një shoqëri të qëndrueshme kërkon njohuri, aftësi, kohë dhe energji.

Duhet vigjilencë dhe përpjekje këmbëngulëse për të mbështetur vazhdimisht dashurinë në një marrëdhënie dhe për të kapërcyer fatkeqësitë. Çelësi i komunikimit nuk është vetëm ajo që themi, por edhe mënyra sesi e themi. 

Më e rëndësishmja është klima në të cilën komunikojmë. 

Kur personi tjetër ndjen respekt dhe dashuri, ai është i gatshëm të dëgjojë, ta marrë seriozisht atë që i themi, ndërsa kur ndjen se po i shkel kufijtë e tij dhe po sulmojmë personalitetin e tij, ai bëhet negativ në çdo gjë që i themi, ai zemërohet dhe reagon me sulm, ai përgjigjet me fjalë që lëndojnë ose tërhiqen për të mbrojtur ndjenjat e tij. 

Mos paragjykoni, kritikoni dhe mos fajësoni vetëm tjetrin. 

Në vend të kësaj, përpiquni të dëgjoni me kujdes dhe të ndjeni ndjenjat e personit tjetër që ka për ju. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse partneri juaj nuk do t’ju dëgjojë nëse nuk e ndjen se e kuptoni atë. 

Vendoseni veten në vendin e personit tjetër dhe tregoni interes të vërtetë për këndvështrimin e tij ose të saj, edhe nëse është i ndryshëm nga i juaji. 

Kjo mund të jetë e vështirë për shumë njerëz, por pikëpamja e partnerit tuaj është e ndryshme, jo e drejtë apo e gabuar. Kur partneri ynë ndjen se ne kujdesemi për të, se e duam dhe e pranojmë me respekt, ai është më i gatshëm t’i kushtojë vëmendje dhe ndoshta të pranojë mesazhin që ne do të donim t’i përcillnim. 

Është më mirë të përqendrohesh në fjalët e personit tjetër kur flet në mënyrë që të kuptosh mendimet dhe ndjenjat e tij sesa të përgatitësh argumentet me të cilat më vonë do të hedhësh poshtë atë që thotë. Gjendja për bashkëpunim dhe mirëkuptim është ajo që do të zhvillojë një marrëdhënie në çfarëdo faze që të jetë.

Radari.al