Inflacioni më i mirë se sa pritej në shtator: çmimet e konsumit për të gjithë komunitetin (Nic) bruto të duhanit u ulën me 0.2% në baza mujore ndërsa ato u rritën me 2.5% në bazë trendi (-0.1% dhe + 2.6% respektivisht në vlerësimin paraprak .) Inflacioni i fituar për vitin 2021 mbetet në 1.7%. Istat e tregon këtë, duke rishikuar vlerësimet paraprake.

Inflacioni vjetor ka mbetur në kulmin e tij që nga Nëntori 2012.

Radari.al