NDËRSA MOSMARRËVESHJET E NXEHTA MUND TË PLLAKOSIN VITET E PARA TË MARTESËS, KËTO SHPESH KTHEHEN NË BUTËSI ME KALIMIN E VITEVE. MODELI POZITIV U PA NËSE ÇIFTET ISHIN APO JO TË KËNAQUR ME MARRËDHËNIEN E TYRE. HUMORI DHE PRANIMI ZËVENDËSOJNË GRINDJET NË MARRËDHËNIE TË LUMTURA AFATGJATA, ZBULON KËRKIMI.

Gjetjet kundërshtojnë idenë se emocionet pozitive vdesin me kalimin e moshës, siç pretendojnë disa psikologë. Në fakt, njerëzit përqendrohen më shumë në emocionet dhe përvojat pozitive ndërsa plaken.

Studimi përfshiu 87 çifte që ishin të martuar për 15 deri në 35 vjet. Ndërveprimet e tyre emocionale u gjurmuan për 13 vjet. Rezultatet zbuluan se humori dhe dashuria u rritën me kalimin e viteve. Në të njëjtën kohë, kritikat dhe mbrojtja u ulën.

DR. ALICE VERSTAEN, BASHKAUTORE E STUDIMIT, THA: “DUKE PASUR PARASYSH LIDHJET MIDIS EMOCIONEVE POZITIVE DHE SHËNDETIT, KËTO GJETJE NËNVIZOJNË RËNDËSINË E MARRËDHËNIEVE INTIME NDËRSA NJERËZIT PLAKEN, DHE PËRFITIMET E MUNDSHME SHËNDETËSORE TË LIDHURA ME MARTESËN”.

Gratë priren të bëhen më pak emocionale me moshën dhe gjithashtu të dominojnë më shumë burrat e tyre.

“Këto rezultate ofrojnë dëshmi të sjelljes që janë në përputhje me hulumtimet që sugjerojnë se, ndërsa plakemi, ne përqendrohemi më shumë në gjërat pozitive në jetën tonë”, përfundoi profesor Levenson.

Këto rezultate kanë dalë nga studimi 25-vjeçar i UC Berkeley, i cili ka ndjekur 150 martesa afatgjata që nga viti 1989.

Radari.al