Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve do të zgjedhë sot tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga 6 kandidatura.

Sot konkurrojnë për në KLGJ për vendet që u mbaron mandati Ilir Toskës, Brunilda Kadi dhe Mehdi Bici : nga gjykata e lartë konkurrojnë Asim Vokshi dhe Klodian Kurushi ; nga gjykata e apelit Vojsava Osmani dhe Ridvan Hado dhe nga shkalla e parë Manjola Xhaxho dhe Irena Plaku.

Sot votojnë 263 gjyqtarë në rang vend nga 408 që duhet të ishin në detyrë.

Radari.al