EMOCIONET PËRPUNOHEN NGA NJË TRU TJETËR BRENDA TRURIT, I NJOHUR SI SISTEMI PARIETAL OSE TRURI EMOCIONAL. EMOCIONI ËSHTË ENERGJIA QË LËVIZ BOTËN. RËNDËSIA E TIJ PARËSORE QËNDRON NË FAKTIN SE GJITHÇKA QË SHOHIM, DËGJOJMË, PREKIM, SHIJOJMË OSE NUHASIM.

Kjo ndodh pasi analizohet pa nuancën më të vogël emocionale nga zonat përkatëse shqisore të korteksit cerebral, merret nga filtri i sistemit emocional dhe pikërisht atëherë këto perceptime shqisore të cilat tashmë janë prodhuar, janë përshkruar si të mira apo të këqija, tërheqëse ose të neveritshme, interesante ose indiferente.

Dhe menjëherë pas kësaj, ky informacion, i ngjyrosur me këtë ton emocional, kalon në zonat e korrelacionit të korteksit cerebral ku ndërtohen proceset mendore, si dhe ato të logjikës dhe mendimit, dhe funksionet komplekse ekzekutive përpunohen. Dhe pastaj shkon në hipokampus ku regjistrohet gjurma mnemonike e gjithçkaje që është rekrutuar dhe është bërë e njohur.

ME FJALË TË TJERA, IDETË ABSTRAKTE ME TË CILAT LIDHIN KORTEKSET PËR TË KRIJUAR MENDIMIN JANË EMOCIONE BLU. VEÇANËRISHT TË RËNDËSISHME JANË QARQET NERVORE TË NJË STRUKTURE TË VEÇANTË TË SISTEMIT PARIETAL, AMIGDALA, E CILA ËSHTË E LIDHUR ME POTHUAJSE TË GJITHA ZONAT E TRURIT.

Prandaj, njohuritë dhe emocionet janë dipoli i pandashëm, gjë që na bën të kuptojmë me gjithë sigurinë se nuk ka emocion.

Thelbi bipolar që të kuptojmë thelbin e asaj që çfarë do të thotë të mësosh.

Radari.al