“Shpenzimet për hotele, bare dhe restorante, në fund të vitit 2021, do të jenë akoma rreth 34 miliardë euro më të ulëta se në vitin 2019”. Kjo u tha nga presidenti i Confcommercio, Carlo Sangalli, në asamblenë e konfederatës, duke shtuar se “në gjashtë muajt e parë të këtij viti, prezencat e përgjithshme janë akoma 115 milion më të ulëta se në vitin 2019 dhe, nga këto, 77 milion janë mungesa e turistëve të huaj ”.

Në raportin e tij Sangalli trajtoi gjithashtu çështjen e dumpingut social. Zgjidhja për të luftuar “dumpingun social nuk është paga minimale me ligj”, por “marrëveshja kolektive kombëtare: ajo e përcaktuar nga partitë vërtet përfaqësuese – e cila garanton paga adekuate dhe një sistem modern të shëndetit dhe mirëqenies sociale”, tha presidenti. I Confcommercio , duke nënvizuar se kontratat mbeten një instrument i frikshëm mbrojtjeje dhe promovimi, jo vetëm i punës, por në përgjithësi i njerëzve dhe aftësive të tyre “.
Lidhur me reformën tatimore, Sangalli sugjeron një Kod të Vetëm Tatimor dhe rifutjen e IRI. Më në fund, “koha është pjekur për të kapërcyer IRAP”, përfundoi presidenti i Confcommercio.

“Objektivi i qeverisë është rritja” dhe “azhurnimi sjell lajme pozitive mbi rimëkëmbjen aktuale ekonomike, mbi efektet që ky lloj do të krijojë në të dhënat e financave publike”. Kjo u deklarua nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Giancarlo Giorgetti, në fjalën e tij në asamblenë Confcommercio, duke nënvizuar se “Kryeministri me urtësinë e tij të zakonshme tha se ne duhet ta përqendrojmë këtë lloj ndërhyrjeje në gjithçka që prodhon rritje”.

Radari.al